Zweden Bedrijf-Documenten

Als bedrijf oprichting agenten van onze ervaring en de relatie met de Zweden Companies Registration Office betekent dat we kunnen verkrijgen register van kopieën van documenten en omvangrijke Zweden bedrijf zoektWij kunnen gecertificeerde kopieën van Zweden bedrijf documenten gehouden in het handelsregister, een Apostille service kan ook worden verstrekt aan gecertificeerde kopieën van Zweden bedrijf documenten uitgegeven door de Bedrijven Registratie Kantoor. De Swedish Companies Registration Office Zweden Companies Registration Office registers van bedrijven en verenigingen en coördineert en ontwikkelt efficiënte diensten voor ondernemingen en ondernemende activiteiten. Een bedrijf zoeken in alle informatie die op de zweedse Register op het doel van het bedrijf. Een bedrijf zoeken bevat de volgende informatie: Wij kunnen leveren uit Zweden Bedrijven Registratie Kantoor een Elektronisch Certificaat van Registratie. Het elektronische Certificaat van Registratie is beschikbaar in het engels en omvat: Het elektronische certificaat is gedateerd bij het bestellen van de Bedrijven Registratie Kantoor en zal worden geleverd per e-mail. Wij leveren een Certificaat van een Goede reputatie van de Zweden Bedrijven Registratie Kantoor te certificeren dat het zweedse bedrijf is in Goede staat. Het certificaat is verstrekt in het nederlands met Zweden Companies Registration Office van het officiële zegel en stempel, en met de beheerder van de handtekening. Een gescande kopie ontvangt een e-mail door en de Certificaten van Goede reputatie is bezorgd door post uit Zweden Companies Registration Office. De meerderheid van de informatie op zweedse ondernemingen die bij de Zweden Companies Registration Office wordt beschouwd als openbare informatie - dit omvat de jaarrekening, directeur registers en andere financiële administratie en verslaglegging documentatie. Een zweedse private limited company (AB bedrijf) moet produceren en het indienen van een jaarrekening, samen met het verslag van de commissaris, de Zweden Companies Registration Office.

De jaarrekening bestaat uit een balans, resultatenrekening en directeur van de notities. Jaarrekening moet worden ingediend bij de Zweden Bedrijven Registratie Kantoor binnen zeven maanden van het bedrijf eind dit jaar.

In Zweden is het bestuur van een bedrijf moet produceren bestuur rapporten, die een overzicht geven van de vennootschap en haar belangrijkste gebeurtenissen.

Dit omvat ook de omschrijving van de activiteiten van het bedrijf, beoordelen van business development, de beslissingen van de raad op de winst en verlies verdeling, informatie en advies over de rekeningen van het bedrijf. Alle naamloze vennootschappen in Zweden moet een jaarverslag en de jaarrekening met de Zweden Companies Registration Office van elk jaar. Wij kunnen nieuwste jaarverslag Accounts voor Zweden Geregistreerde Bedrijven.

De rekeningen van het bedrijf ingediend bij de Zweden bedrijven register variëren volgens de classificatie van het bedrijf.

In Zweden is een naamloze vennootschap moet haar jaarverslag naar Zweden Bedrijven Registratie Kantoor binnen zeven maanden van het boekjaar van de vennootschap.

Het jaarverslag beschrijft een naamloze vennootschap van de meest belangrijke gebeurtenissen, die plaatsvonden tijdens het afgelopen boekjaar en altijd moet bevatten: Een vennootschap kan ervoor kiezen om de boekhoudkundige valuta SEK of in Euro, de boekhoudkundige valuta moet worden vermeld in de Statuten.

De jaarverslagen zijn alleen beschikbaar in het zweeds het Memorandum van De Vereniging omvat, de naam van de onderneming, de maatschappelijke zetel, zakelijke activiteiten, het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is bevoegd tot uitgifte van, objecten en bevoegdheden van het zweedse bedrijf. Wij kunnen zorgen voor een kopie van het Memorandum van de Vereniging die in het zweeds, daarnaast kunnen we zorgen voor een certificaat in het engels, waarin staat wanneer de vennootschap werd opgericht en geregistreerd. Het certificaat wordt verstrekt met het Memorandum van de Vereniging en beschikt over Zweden Companies Registration Office van het officiële zegel en stempel en een beheerder van de handtekening. Statuten van de Vereniging zijn een wettelijke bedrijf document dat het bedrijf grondwet en de interne regels op grond waarvan de Zweden onderneming zal worden uitgevoerd. Wij kunnen zorgen voor een kopie van de Statuten van de Vereniging, in de zweedse en de aanvullende we kunnen zorgen voor een certificaat in het engels, waarin staat: De extra engels certificaat wordt verstrekt met Zweden Companies Registration Office van het officiële zegel en stempel, en de beheerder van de handtekening. De aandeelhouders register, bevat een lijst van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij houden, en het bedrag van het gestorte en het op ieder aandeel. Slechts één aandeelhouder is vereist voor een Zweden Oprichting van een Vennootschap. Aandeelhouders kunnen worden van elke nationaliteit en woonplaats Wij kunnen de gegevens van de ingeschreven bestuurders voor Zweden bedrijven binnen ons Bedrijf Zoeken. Slechts één bestuurder is vereist voor een Zweden Oprichting van een Vennootschap. Zweedse bedrijven zijn verplicht om een inwoner van de zweedse regisseur te accepteren service van juridische documenten.